Home

Homeopati är vår passion!

 

Vi finns på tre platser i landet: Skellefteå, Gnarp och Tingsryd.

Vi är diplomerade djurhomeopater, vilket innebär diplom i både veterinär medicin och djurhomeopati.

Vi samarbetar och förmedlar patienter mellan varandra,

för att du som djurägare och självklart även ditt djur, ska få så bra hjälp som möjligt.

Vi tar hjälp av varandra, ger råd och rådfrågar varandra vid behov.

Detta är en trygghet för dej.

 

För de mindre djuren har vi mottagning hemmavid,

men gör även hembesök hos dej om du vill eller om det är mest praktiskt,

t ex för lantbrukare eller hästägare.

 

Om du inte bor i närheten av Skellefteå, Gnarp eller Tingsryd

kan vi antingen försöka hjälpa dej per brev, telefon eller mail,

alternativt hjälpa dej att finna en djurhomeopat som finns närmare dej.

 

Så tveka inte att kontakta någon av oss,

om du vill fråga om något, vill veta mer om djurhomeopati,

beställa tid för behandling eller få information om föreläsningar

och kurser i djurhomeopati.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om homeopati

 

Homeopati är en behandlingsform som funnits i mer än 200 år. Det är en medicinsk behandlingsform där naturliga ämnen från växt-, djur- och mineralriket används enligt likhetslagen – dvs lika botar lika.

Likhetslagen innebär att ett specifikt ämne kan bota samma symptom som det kan framställa.   

 

 Läkemedlen

Homeopatiska läkemedel arbetar med naturen, genom att stärka och aktivera kroppens egen självläkningsförmåga. Läkemedlen tillverkas genom en speciell metod där de förtunnas och skakas genom fasta principer, sk potensering.

Detta innebär att vi ibland använder oss av läkemedel som i sin ursprungsform är giftiga,

men tack vare potenseringen kvarstår bara dess läkande egenskaper,

de är alltså inte längre giftiga.

Om du t ex får Belladonna av din homeopat, som i din blombänk är giftig, så behöver du inte oroa dej,

i homeopatisk form är Belladonna giftfri.

 

Homeopatiska  läkemedel skall bota snabbt, milt och varaktigt men man utgår från djurets egen livskraft,

ålder, mentala tillstånd och tidigare medicinsk behandling.

Detta är faktorer som även påverkar tiden det tar till läkning.

Kroniska tillstånd tar vanligen längre tid att läka jämfört med ett akut tillstånd.   

 

Homeopatiska  läkemedel fungerar både på akuta och kroniska sjukdomar,

fysiska såväl som mentala och känslomässiga problem.

Detta beror på att homeopati fungerar holistiskt,

vilket innebär att medicinen arbetar på flera nivåer samtidigt;

mentalt, känslomässigt och fysiskt.

Vid en konstitutionell behandling, uppnås så småningom ett förbättrat tillstånd på alla tre planen.

Homeopatisk behandling är biverkningsfritt, under förutsättning att riktlinjerna följs.   

 

Homeopaten

En klassisk homeopat  försöker finna det medel som passar bäst till hela individen,

både mentalt, känslomässigt och fysiskt, inte enbart till de fysiska, synliga symptomen.

Man vill få fram individens bäst matchande läkemedel eller konstitution.

Detta gäller särskilt vid kroniska problem.

Vid mer akuta problem som uppkommer, 

kan det vara ett annat läkemedel än det konstitutionella läkemedlet.

 

En klassiskt skolad homeopat ger enbart ett läkemedel i gången, vid behandling.

Ger man sk komplexa medel, med olika medel blandade i samma dos,

vet man inte vilket medel som varit botande.

 

Behandlingen

Homeopaten ställer en mängd frågor till djurägaren, för att få så många pusselbitar som möjligt av djuret,

så att man kan se den totala bilden av ditt djur. S

å mycket som möjligt innebär ALLT, djurets beteende, mentala reaktioner vid olika tillfällen,

fysiska besvär osv, gärna det som är speciellt utmärkande för just ditt djur.   

 

Ibland finns det  en utlösande orsak till problem, ibland kanske symptomen återkommer vid ett visst tillfälle,

t ex varje höst eller vid varje brunst, eller varje gång du rest bort.

Djur är mycket lika oss när det gäller att oroa sej för saker.

Något kan ha hänt i familjen,

t.ex ny familjemedlem, barn som flyttar, djurvän som försvunnit, t ex skilsmässa, sårat ego…….

 

Djur kan, precis som människor, bära på sorg. 

T.ex efter en omplacering, de påverkas mentalt av dålig behandling,

problem kan uppstå efter en olycka, rädslor som kan ligga kvar länge, ibland flera år.

 

Vi behandlar ditt djur homeopatiskt, företrädesvis med det klassiska synsättet,

där man ser på djuret som helhet och inte bara de synliga, fysiska symptomen.

För oss är det viktigt att få veta djurets personlighet,

t ex, vek, envis, rädslor, om djuret har problemet på någon speciell sida av kroppen,

är frusen eller varm, om den gillar salt, sött eller något annat speciellt.

Frågorna är många så det är viktigt att du känner ditt djur.

Vid akuta tillstånd behöver man oftast inte ha en lika fullständig bild av djurets helhet.

 

Vilka djurslag kan man behandla

Man kan behandla hästar, hundar, katter och andra sällskapsdjur, kor, grisar, får, getter med homeopati...

det är inte djurslaget som är det viktiga utan att man kan få fram tillräckligt med information om djuret.

En homeopat behandlade något tusental hönor, med en enda dos vid ett tillfälle... de blev friska.

 

Vid fysiska problem är det bra om du har konsulterat eller besökt en veterinär innan ditt djur behandlas av oss. Att samarbeta för att kunna hjälpa ditt djur att bli friskt känns viktigt för oss.

T ex ett benbrott, det måste förstås veterinärbehandlas,

men ett homeopatiskt läkemedel kan hjälpa till att läka skadan snabbare.

Problem som är utfodrings- eller miljöorsakade kan varken veterinärer eller djurhomeopater rå på.

Man måste ”plocka stenen ur skon” först, innan man kan bota.

 

 

© 2003 www.djurhomeopaterna